OPOZORILNE TABLE
ZA VIDEONADZOR

Uskladite vaš videonadzorni sistem z določili ZVOP-2 in GDPR. Zagotovite si nove obvestilne nalepke za table, ki jih je treba namestiti ob vhodih v videonadzorna območja.

OPOZORILNE TABLE
ZA VIDEONADZOR

Uskladite vaš videonadzorni sistem z določili ZVOP-2 in GDPR. Zagotovite si nove obvestilne nalepke za table, ki jih je treba namestiti ob vhodih v videonadzorna območja.

Izognite se visokim globam
in bodite skladni z zakonom!

Zagotovite skladna obvestila o izvajanju
videonadzora z novo sprejetim
z ZVOP-2 in GDPR.

Preprost in estetski način komuniciranja!

Piktogram, ki skupaj s kratkim besedilom hitro in učinkovito sporoči posameznikom, da izvajate videonadzor!

Prilagojeno in pripravljeno za takojšnjo uporabo!

Obvestilo v obliki nalepke ali table prejmete prilagojeno za vas in pripravljeno za takojšnjo uporabo. Obvestilo vsebuje obvezne informacije skladno z ZVOP-2 in GDPR.

Kakšno obvestilo lahko naročim?

Različica 1
Obvestilna tabla s celotno vsebino informacij.

Različica 2
Obvestilna tabla z delno vsebino na obvestilni tabli ter drugimi informacijami na spletnem URL naslovu, ki jih pripravimo za vas.

Različica 1
Obvestilna tabla s celotno vsebino informacij.

Različica 2
Obvestilna tabla z delno vsebino na obvestilni tabli ter drugimi informacijami na spletnem URL naslovu, ki jih pripravimo za vas.

Katere informacije vsebuje tabla?

1

Tabla z jasnim piktogramom takoj opozori, da se na tem mestu izvaja videonadzor.

2

Identifikacija upravljavca videonadzora, kontaktni podatki za uveljavljanje pravic posameznikov in kontaktni podatki pooblaščene osebe (DPO), če obstaja.

3

Informacija o namenu izvajanja videonadzora ter obdelave pridobljenih posnetkov. Podane so tudi pravne podlage.

4

Dostop do podrobnejših informacij o videonadzoru, ki so dostopne preko spletne (URL) povezave. Za lažji dostop dodana QR koda.

NAROČI OBVESTILNO TABLO ZVOP-2

VIDEONADZOR
VHOD V STAVBE

Obvestilna tabla za videonadzor ob vhodih v stavbe in poslovne prostore
(77. ČLEN ZVOP-2)

 • vhod v poslovno stavbo, trgovino, zdravstveni dom, občino, …
 • vhod na parkirišče, parkirno hišo, …

VIDEONADZOR
DELOVNIH PROSTOROV

Obvestilna tabla za videonadzor
znotraj delovnih prostorov
(78. ČLEN ZVOP-2)

 • skladišča, poslovni prostori, trgovine, …

VIDEONADZOR
NA JAVNIH POVRŠINAH

Obvestilna tabla za videonadzor
na javnih površinah
(80. ČLEN ZVOP-2)

 • ceste, ulice, trgi, tržnice, javna igrišča, …

DRUGE VRSTE VIDEONADZORA

Obvestilna tabla za druge vrste videonadzora

 • polnilnice, depoji za kolesa, večstanovanjski objekti…

Kako naročim nalepko?

1

Izberite vrsto videonadzora (na voljo so 3 opcije)

2

Izberite vrsto nalepke (na voljo sta 2 opciji)

3

Vpiši osnovne informacije (naziv upravljavca, kontakt in druge obvezne podatke).

4

Preverite in potrdite “besedilo obvestilne table”.

5

Naročite vrsto in obliko nalepke ter število kopij.

6

Izvedite plačilo na podlagi predračuna.

7

Nalepke dobite po pošti.

Katere zahteve je treba izpolniti za zakonito izvajanje videonadzora?

Določitev namenov in pravnih podlag
Zakaj uvajamo videonadzor (vsaka kamera posebej!),
6. člen GDPR;

Presoja upravičenosti
DPIA (35. člen GDPR – javne površine) ali Test zakonitega interesa (6.1.f – notranjost stavb, delovna mesta ipd.).

Načrt vzpostavitve
Popis/seznam vseh kamer (+ skice – cilj oz. objekt), tehnične specifikacije.

Akt o vzpostavitvi
Sklep / Odlok (kje, zakaj, vrste OP, pravna podlaga, obrazložitev, roki hrambe, čas izvajanja…)

Evidenca uporabe
Vpogledi (evidenca prekinitev, evidenca uporabe – kdo, kdaj, zakaj…) in posredovanj posnetkov

Varnost
Pravilnik o izvajanju videonadzora in varstvu osebnih podatkov (zavarovanje IT in fizično);

Pooblastila
(odgovorna oseba, druge pooblaščene osebe) + zagotovitev revizijska sled;

Pogodba o obdelavi OP
28. člen GDPR (če je zunanji izvajalec);

Obvestilne table
ZVOP-1 – 74. člen) in 13. člen GDPR (transparetntnost) – Informacije o izvajanju videonadzora – Obvestilo o obdelavi / Politika izvajanja vidoenadzora – (npr. objava vseh informacij na spletni strani ali v drugi primerni obliki za zaposlene)

Evidenca dejavnosti obdelave
Popis v skladu s 30. členom GDPR;

Zagotavljanje pravic posameznikov
15 do 22. člen GDPR

Zagotavljanje pravic delavcev
Predhodno posvetovanje s sindikatom v primeru, ko se uvajaja videonadzor na delovnem mestu (6. odstavek 78. člena ZVOP-2)

Solastništvo stavb
Pridobitev dovoljenja solastnikov v primeru večstanovanjske stavbe. Videonadzor je dovoljen, če s tem soglašajo lastniki, ki imajo v lasti več kot 70 odstotni delež (4. odstavek 77. člena)

Potrebujete pomoč pri pripravi pravnih vsebin za izvajanje videonadzora?

Katere spremembe glede videonadzora prinaša novi ZVOP-2

Novi ZVOP-2 prinaša dodatne obveznosti upravljavcem videonadzornih sistemov. Posebna ureditev se nahaja v določbah 3. poglavja (Videonadzor) in sicer od 76. do 80. člena. Pomembne spremembe se nanašajo na obvestilne table, ki jih je potrebno namestiti na mesta kjer posamezniki vstopajo v videonadzorno območje.

Nova vsebina obvestilnih tabel: poleg podatka o upravljavcu in kontaktih za posredovanje informacij pravicah posameznikov, je treba posameznikom posredovati tudi informacije o namenu oz. namenih izvajanja videonadzora ter druge informacije, ki so potrebne v skladu s 13. členom GDPR. Te dodatne informacije se lahko objavijo na sami obvestilni tabli ali pa se na obvestilni tabli spletni (URL) naslov, kjer lahko posameznik lahko pridobi še druge informacije. Upravljavec mora posameznikom posredovati tudi informacijo o morebitnem spremljanju dogajanja v živo (podaljšano oko). Novo nalepko za obvestilno tablo si lahko pridobite enostavno tukaj (link na nakup nalepke)

Spremljanje dogajanja v živo (»podaljšano oko«) se lahko izvaja samo v primeru, ko to izvaja oseba, ki je za neposredni nadzor, izrecno pooblaščena s strani upravljavca (npr. varnostna služba z namenom, da prepreči oškodovanje premoženja)

Poleg podatkov o podobi posameznika (slika), podatkov o lokaciji, datumu in času posnetka, lahko upravljavec obdeluje in hrani tudi posnetek zvoka, vendar le v primeru, ko je to nujno potrebno za doseganje cilja izvajanja videonadzora (to se dokaže s testom zakonitega interesa).

Revizijska sled vpogledov v posnetke oz. Evidenca vpogleda in uporabe posnetkov, se hrani dve leti po koncu leta, ko so posnetki nastali.

Uvedena je možnost izvajanja videonadzora v javnem potniškem prometu (prevozna sredstva) ter na javnih površinah. V obeh primerih veljajo strožja pravila, ki jih je treba upoštevati tako v postopku uvedbe videonadzora kot tudi v samem procesu izvajanja. V določenih primerih je obvezna izdelava ocene učinka oz. »DPIA« v skladu z določili 35. člena GDPR.

Več o zahtevah, poleg obvestilnih tabel, ki jih nalaga zakonodaja o varstvu osebnih podatkov, si lahko preberete tukaj (druge zahteve ZVOP-2 in GDPR).

Novice s področja ZVOP-2

 • Informacijski pooblaščenec udaril z globo v višini 18.500 evrov!

  Informacijski pooblaščenec udaril z globo v višini 18.500 evrov!

  Informacijski pooblaščenec je v juniju z ZVOP-2 udaril po slovenskem podjetju in njegovemu direktorju, ki je mislil, da je varstvo osebnih podatkov nekaj nepomembnega, zakonodaja zbirka neobveznih priporočil, evropske uredbe pa se nas ne tiče. V podjetju so imeli videokamere, ki so veselo snemale zaposlene pri delu, brez jasnih razlogov, brez zavarovanja dostopa do posnetkov,…


  Objavljeno:

  Avtor:

 • Obvestila o videonadzoru so lahko pravilna – ali pa draga

  Obvestila o videonadzoru so lahko pravilna – ali pa draga

  V določbah GDPR in novega Zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2 je pravilno izvajanje videonadzora v podjetjih jasno določeno in opisano, a se nekaterim še vedno ne zdi vredno, da bi poskrbeli za to. Pa jih potem inšpekcija udari tam, kjer najbolj boli: po žepu. Zgodba Francesca Nigra, lastnika železnine v Italiji, je tako tipična,…


  Objavljeno:

  Avtor:

 • Ko se na limanice videonadzora ujame – policija

  Ko se na limanice videonadzora ujame – policija

  Letno poročilo Informacijske pooblaščenke je vedno zanimivo in poučno, včasih pa tudi zabavno branje. Lani se je tako v mreže GDPR ujela celo Policija, ki je pri nadzoru mejnega prehoda Zavrč presegla samo sebe, žal pa tudi določbe slovenske in evropske zakonodaje o varstvu osebnih podatkov. Policija je na Gasilski dom v Zavrču namestila 360-stopinjsko…


  Objavljeno:

  Avtor: