Splošni pogoji poslovanja

Splošna določila

Splošni pogoji v nadaljevanju veljajo za sklepanje kupoprodajnih pogodb na daljavo s pravnimi osebami preko spletne strani www.zvop2.si. S spletno trgovino upravlja Dataofficer d.o.o., Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale, matična številka 8045291000, davčna številka: SI55700039 .

V spletni trgovini nakup opravijo pravne osebe oziroma posamezniki, ki opravljajo dejavnost (kupci). Kupec, ki izpolni naročilo in naroči izdelke je odgovoren, da je, s strani pravne osebe za katero izvede nakup, pooblaščen za sklepanje kupoprodajnih pogodb z uporabo informacijske tehnologije.

Spletna stran je namenjena subjektom, ki opravljajo dejavnost in morajo, za namen izvajanja videonadzora, zadostiti zahtevam ZVOP-2. O izvajanju videonadzora morajo subjekti obvestiti posameznike, preko obvestilnih tabel in/ali objavo informacij na spletni strani. . Končni izdelek nakupa je obvestilna tabla ali nalepka, v nadaljevanju tabla in v določenih primerih (ko kupec to izbere) tudi Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov (pdf).

Postopek za sklenitev pogodbe

Na naši spletni strani se nakup opravi brez registracije.

Kupec ima na spletni strani možnost nakupa table, ki vsebuje podatke dane s strani kupca in pred pripravljene elemente. Možnost ima izbrati izmed 3 vrst tabel, glede na vrsto videonadzora (vhodi, delovni prostori, javne površine), ki ga izvaja. Ko izbere vrsto videonadzora izbere tip table. Obstajata 2 tipa tabel, prvi tip table vsebuje vse z ZVOP-2 zahtevane podatke, ki jih mora upravljavec videonadzora podati posameznikom, drugi tip table pa je skrajšana,  z zakonom skladna verzija, kjer je del podatkov razviden na tabli, del podatkov pa na spletni strani, ki jo določi kupec in do katere povezava je razvidna iz table.

Po opravljeni izbiri kupec prične z vnosom podatkov. Vnesti je potrebno podatke o upravljavcu videonadzora, kontaktu za uveljavljanje pravic posameznikov, kontaktne podatke o DPO (pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov), kadar ta obstaja. Dalje kupec izvede namene videonadzora, v primeru, da meni, da je pravna podlaga drugačna, kot se (pred izpolnjeno) izpiše, lahko samostojno tudi to uredi. Izbrati mora tudi rok hrambe podatkov oz. posnetkov. Izbrati mora tudi odgovor o tem ali je z videonadzorom možna živa slika in v kolikor je mora dodati tudi informacijo ali je možna zvočna intervencija.

V primeru, ko je izbral skrajšan tip table mora kupec vpisati tudi spletni naslov kjer je dosegljiva celotna informacija glede obdelave osebnih podatkov skladno z zakonodajo.

Hkrati z izbiro in vpisom se na desni strani generira vsebina table. V primeru, da kupec meni, da je potrebno kaj spremeniti lahko to vedno spremeni.

Avtomatsko oz. pred izpolnjeno se na tabli izpišejo vsebine glede prenosov podatkov v tretje države, glede avtomatiziranega odločanja pri obdelavi osebnih podatkov, glede pravic, ki jih ima posameznik v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in kontakt nadzornega organa za morebitno pritožbo.

V kolikor kupec na tem mestu ugotovi, da eden izmed teh elementov (avtomatski pred izpolnjen izpis) ne odgovarja njegovemu dejanskemu in pravnemu stanju glede obdelave osebnih podatkov pri izvajanju  videonadzora, tabla na naši spletni strani ni primerna za kupčevo uporabo in jo naj ne naroča, saj je odgovornost za pravilnost osebnih podatkov na upravljavcu, naše orodje pa zgolj pripomoček za najbolj običajne in pogoste oblike izvajanja videonadzora in pripravo obvestilnih table v teh primerih.

Ko kupec zaključi z vpisom podatkov izbere kakšno vrsto  (aluminijasta sestavljena plošča / nalepka), velikost (A4 / A5 / A6) ter količino artiklov želi.

Potem potrdi – Zaključek naročila. Aplikacija ga usmeri na »košarico« kjer je razvidno naročilo ter znesek poštnine.

Kupec potem izbere gumb – »zaključi naročilo«.

Na naslednji podstrani mora vnesti podatke plačnika: ime, priimek, naziv podjetja, davčno številko, ulico, pošto številko, mesto, telefon, e-naslov. V primeru, da je kupec obvezan prejemati e-račun mora obkljukati informacijo glede tega vprašanja in vpisati številko naročilnice, v kolikor želi, da je ta povezano z številko na e-računu ter številko trr za UJP. V kolikor bo kupec obkljukal, da je zavezanec za e-račun, pa navedenih podatkov ne bo vpisal, bo številka naročilnice na katero bo vezan e-račun številka naročila na naši spletni strani.

Kupec se mora pred oddajo naročila poučiti glede naših Splošnih pogojev ter obdelave osebnih podatkov pri naročilu na naši spletni strani. Da je oboje storil mora obkljukati informacijo o tem, da se z oddajo spletnega naročila strinja s splošnimi pogoji in da je seznanjen in razume obdelavo osebnih podatkov.

Ko je vse navedeno izpolnjeno kupec klikne na gum – »oddajte naročilo«.

Z oddajo naročila se kupec strinja z vsemi pogoji nakupa in zavezuje k plačilu. Po izvedenem kliku na dani elektronski naslov prejme potrdilo o naročilu in s tem je kupoprodajna pogodba sklenjena, vsi elementi kot so količina, cena, vrsta tabel, besedila na tablah so s tem trenutkom končni in jih ni več moč spreminjat. Za kupca je nastala obveznost plačila, prodajalec pa mora dostavit naročene table ali nalepke. V elektronskem sporočilu o naročilu so navedeni vsi podatki za plačilo s katerimi kupec izvede plačilo.

Glede na dejstvo, da bo v spletni trgovini večina kupcev poslovnih subjektov se za vsa določila, ki niso opredeljena v teh splošnih pogojih uporabljajo pravila splošnega pogodbenega prava ki veljajo na ozemlju Slovenije.

V kolikor pa se bo zgodilo, da bo kupec potrošnih in ne poslovni subjekt, kar pričakujemo redkeje, pa za stvarne napake in ostala pogodbena določila uporabljamo vsakokrat veljavno zakonodajo s področja varstva pravic potrošnikov.

Plačilo mora kupec opraviti v roku 3 dni od prejema elektronskega sporočila o naročilu. Po prejemu nakazila bo kupcu na dani elektronski naslov poslan račun. Ko gre za subjekte, ki so zavezani za e-račun bo le-ta posredovan znotraj sistema.

Naročeni artikli so personalizirani, zato se pripravijo po prejetem plačilu.

Prodajalec bo naročane artikle predal v dostavo v roku 10 dni od prejema plačila na svoj TRR. V tem roku bo prodajalec kupcem, ki so izbrali obvestila s krajšo vsebino, na njihov elektronki naslov posredoval tudi pdf dokument z celotno vsebino, ki jo kupec  objavi na spletni strani. Posredovano obvestilo za splet vsebuje vse elemente zahtevane z ZVOP-2 in Splošne uredbo o varstvu podatkov – GDPR (13. člen). Kupec lahko vsebino po potrebi  prilagodi.

Pravica potrošnika do vračila blaga v roku 14 dni,  brez navedbe razloga, ne obstaja. Pri nakupu  gre za blago, ki je personalizirano po naročilu kupca. Skladno z izjemo 2. točke prvega odstavka člena 135 Zakona o varstvu potrošnikov – 1, ta pravica ne velja za blago, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam, kar so vsi naročeni artikli v predmetni spletni trgovini. Glede ostalih pravic potrošnika vključno s stvarno napako se uporablja vsakokrat veljavni zakon, ki ureja varstvo pravic potrošnikov.

Pravice intelektualne lastnine

Vsa besedila, grafika, uporabniški vmesniki, vizualni vmesniki, in programska koda, vključno z (vendar ne omejeno na) oblikovanjem, strukturo, izborom, uporabljeno na spletni strani in v končnem izdelku – obvestilni tabli, je v lasti prodajalca, ali pod njegovim nadzorom. Brez pisnega dovoljenja prodajalca je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, predelava ali druga uporaba avtorskih del, objavljenih na spletni strani prodajalca oziroma končnega izdelka, v kakršnemkoli obsegu ali postopku, hkrati s kopiranjem, tiskanjem, v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih oblikah. Prodajalec si pridržuje pravico do manjših sprememb v opisu izdelkov brez obveznosti obveščanja uporabnikov. Prodajalec ne odgovarja za morebitno netočnost in nepopolnost objavljenih informacij ali za kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku povzročena zaradi uporabe objavljenih informacij. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost in so odgovorni, da je končna vsebina na obvestilih zakonita, aplikacija jim pri tem pomaga.

Cene izdelkov

Cene izdelkov na spletni strani so izražene v evrih. Veljajo cene, tako kot tudi morebitni popusti ali ugodnosti, kakršne so na dan oddaje naročila. Cena za nakup in poštnino je jasno vidna ob naročilu in na računu, ki ga kupec prejme v elektronski obliki. Prodajalec v sistemu elektronskega trgovanja ne odgovarja za morebitno izgubo, ki jo povzroči prekinitev, sprememba, odstranitev ali nedostopnost storitev elektronskega trgovanja.

Ugodnosti in popusti

Različne ugodnosti in popusti niso združljivi. V enem naročilu je mogoče uveljaviti le eno vrsto ugodnosti. Ugodnosti, ki so v različnih prodajnih akcijah lahko na voljo, so: brezplačna poštnina ali kupon s popustom. Kupec je do ugodnosti upravičen le, če je naročilo opravil v času posamezne prodajne akcije.

Kupcem je glede na količino nakupa omogočen popust. Pri nakupu 5 ali več artiklov kupcem pripada popust v višini 20%, pri nakupu 10 ali več artiklov kupcem pripada popust v višini 40%. Za kupce, ki bi želeli izvesti naročilo večjih količin je možno dogovoriti dodatni popust. Kupci  v tem primeru pošljejo povpraševanje na info@zvop2.si.

Popust se obračuna avtomatsko.

V primeru posebnih akcij lahko prodajalec kupcem omogoči kode za popust, ki jih mora kupec za unovčenje vpisati v prostor za kode za popust. Koda mora biti v trenutku vpisa veljavna, drugače se popust ne obračuna. Za uveljavitev popusta s kodo za popust pred vpisom podatkov naročnika na strani kjer se zaključuje naročila kliknite: »kliknite tukaj za vnos kode«, odpre se posebno okno v katerega kupec vpiše kodo in potrdi z gumbom »unovči«.

Odgovornost za vpis in uporabo ter aktivacijo kode s popustom je na kupcu.

Naknadno uveljavljanje kode za popust, ki ni bila vnesena ob oddaji naročila, ni mogoče.

Način plačila

Kupec izdelke poravna s predplačilom na bančni račun prodajalca.

Dostava

Prodajalec je dolžan naročeno blago predati v dostavo v roku 10 dni od prejetega plačila. V kolikor je ugotovljeno, da blaga objektivno ni mogoče dostaviti v obljubljenem roku, mora prodajalec kupca o tem obvestiti po elektronski pošti ali telefonu. Dostava v prazničnih dneh je lahko otežena. Strošek dostave znaša 4,30 € (z DDV). Prodajalec paket preda dostavni službi GLS d.o.o.

Kupec ima pravico poškodovano pošiljko blaga takoj zavrniti prevozniku dobavitelja in se zavezuje o tem isti delovni dan pisno obvestiti dobavitelja o zavrnitvi pošiljke. Od prevoznika zahtevajte izpolnitev reklamacijskega zapisnika. Reklamacije v zvezi z skritimi poškodbami pošiljk upoštevamo v roku 8 dni po prevzemu pošiljke in le ob predložitvi originalne embalaže. Kasnejše reklamiranje blaga ni možno. O poškodbi blaga takoj obvestite kontaktno osebo, pri kateri ste naročili zavrnjeno ali poškodovano blago.

V primeru vidnih poškodb na pakiranju dobavljenega blaga ima kupec pravico odpreti blago, z namenom preverjanja skritih poškodb. Kupec je dolžan količinski in kvalitetni pregled opraviti ob prevzemu blaga. Pri prevzemu blaga obvezno v prisotnosti prevoznika preglejte blago. Kupec oz. njegov pooblaščenec je ob prevzemu blaga dolžan opozoriti na vidne napake blaga, ki jih je mogoče zaznati, ne da bi se odpirala embalaža. S podpisom in čitljivim zapisom imena in priimka prevzemnika na dobavnici Dobavitelja, s strani kupca se šteje, da je blago količinsko prevzeto in nima vidnih poškodb.

S prevzemom blaga s strani kupca je dobavitelj prost nevarnosti naključnega uničenja ali poškodovanja blaga, ki preide na kupca.

Stvarna napaka

V primeru ko je kupec potrošnik veljajo pravila glede jamčevanja, kot so določena v Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPOT-1 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7054), od člena 71 do 87.

V primeru, ko je kupec poslovni subjekt, javnega ali zasebnega prava, ki opravlja dejavnost glede stvarnih napak in postopkov veljajo določbe Obligacijskega zakonika http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1263, od členov  458 do 466.

Zahtevke za uveljavljanje stvarne napake je potrebno pripraviti skladno z zakonodajo in jih posredovati na naslov info@zvop2.si.

Prodajalec bo vse zahtevke reševal skladno z zakonodajo in v njej določenih rokih.

Pritožbe in spori

Spoštujemo veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in izpolnjujemo svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnave pritožb. V primeru težav lahko kupec stopi z nami v stik prek telefonske številke: +386 41 314 400 ali po elektronski pošti info@zvop2.si.

Pritožbo se odda po elektronski pošti na naslov info@zvop2.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Zavedamo se, da spori pred sodiščem zahtevajo dodatne stroške, zato si prizadevamo vse morebitne pritožbe rešiti sporazumno.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi ne sodelujemo z nobenim izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnim za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Na voljo pa vam je povezavo do platforme za potrošnike za spletno reševanje potrošniških sporov: http://ec.europa.eu/odr.

Varstvo poslovne skrivnosti

Prodajalec in kupec se dogovorita, da vsi podatki s katerimi je seznanjen kupec na podlagi te pogodbe predstavljajo poslovno skrivnost. Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki za katere je očitno, da bi nastala kupcu občutna škoda, če bi zanje zvedela nepooblaščena oseba ali konkurenčna družba.

Splošne določbe

Za pogodbe, sklenjene na daljavo z uporabo informacijske tehnologije – preko te spletne strani se uporablja slovensko pravo. Stranki pogodbe sta sporazumni, da bosta vse spore iz te pogodbe oz. pogodbenega razmerja reševali sporazumno, v kolikor do sporazuma med strankama ne bi prišlo, je za razsojo pristojno sodišče v Ljubljani.

3.4.2023