OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI DEJAVNOSTI: KONTAKTIRANJE

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Dataofficer d.o.o., Ljubljanska cesta 68, 1230, Domžale, Slovenija, tel.: 041 314 400, email: info@dataofficer.si

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

email: info@dataofficer.si

Namen obdelave osebnih podatkov:

Kontakt

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so:

  • Ime in priimek
  • Elektronski naslov
  • telefonska številka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Zakoniti interes – 6(1) f GDPR – Za odgovor potrebujemo kontaktne podatke

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

 Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije

Trajanje obdelave osebnih podatkov

 6 mesecev

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa (»pozabe«), pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora.

Avtomatizirano odločanje:

Avtomatizirano odločanje ne poteka.

Pravica do pritožbe:

Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).