Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI

V družbi Dataofficer d.o.o. (v tem dokumentu uporabljamo tudi “mi” in sklone) jemljemo varstvo
vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, ko uporabljate spletno stran https://zvop2.si/ (»spletna
stran«) resno in odgovorno. Pri vseh obdelavah vaših osebnih podatkov ravnamo skladno z zahtevami
Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in veljavno nacionalno zakonodajo s področja varstva
osebnih podatkov.

KDO JE UPRAVLJAVEC VAŠIH OSEBNIH PODATKOV


Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s predmetno politiko zasebnosti je
Dataofficer d.o.o., Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale.

KONTAKT UPRAVLJAVCA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Z nami lahko preko elektronske pošte stopite v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo vaših
osebnih podatkov in uresničevanjem vaših pravic tako, da nam posredujete vaše sporočilo na naslov
info@dataofficer.si.

MLADOLETNE OSEBE


Naša spletna stran ni namenjena osebam mlajšim od 16 let.

KDAJ in KAKO OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE

 • Namen obdelave osebnih podatkov: Naročilo

  Ko pri nas naročite artikel obdelujemo vaše osebne podatke (ime in priimek osebe, ki je naročilo
  izvedla, kontaktna telefonska številka, kontaktni elektronski naslov) za namen izpolnitve naročila, saj
  je morda včasih potrebno, da vas glede morebitnih nejasnosti pred izdelavo artikla kontaktiramo.
  Pravna podlaga za predmetno obdelavo vaših osebnih podatkov je v tem primeru pogodba – 6(1) b
  GDPR, zagotovitev vaših osebnih podatkov pa vaš pogodbena obveznost za izvedbo pogodbe.
  Za namen izvedbe dostave artikla bomo vaše osebne podatke posredovali naši dostavni službi GLS
  d.o.o., ki je za namen izvedbe dostave artikla samostojni upravljavec.
  Osebnih podatkov ne bomo prenašali v tretje države ali mednarodne organizacije.
  Vaše osebne podatke bomo hranili 1 leto po datumu naročila.
  V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate pravico do informiranja, do dostopa do podatkov,
  do popravka, do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov.

 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kontakt

  Na naši spletni strani imamo objavljen kontaktni obrazec s katerim nas lahko kontaktirate.
  Kontaktirate nas lahko tudi na naše elektronske naslove in preko telefona, ki je objavljen. V primeru
  da nas kontaktirate bomo obdelovali vaše osebne podatke (ime in priimek, kontaktna telefonska
  številka, kontaktni elektronski naslov, vsebina sporočila) za namen priprave in posredovanja
  odgovora. Pravna podlaga za predmetno obdelavo vaših osebnih podatkov je v tem primeru naš
  legitimni interes – 6(1) f GDPR.
  Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim. Osebnih podatkov ne bomo prenašali v tretje
  države ali mednarodne organizacije. Vaše osebne podatke bomo hranili 6 mesecev po datumu vašega
  posredovanja.

V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate pravico do informiranja, do dostopa do podatkov,
do popravka, do izbrisa (»pozabe«), pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora.

 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obisk spletne strani

  Vse o piškotkih si preberite tukaj.

 • Namen obdelave osebnih podatkov: Družbena omrežja

  V trženjskih akcijah uporabljamo tudi družbene medije (npr. Facebook) in čeprav ne hranimo
  podatkov, ki so objavljeni na vašem profilu, se z njimi seznanimo in jih tako obdelujemo. Pri
  družbenih omrežjih je situacija takšna, da smo skupaj z upravljavcem družbenega omrežja
  soupravljavci, ko na družbenem omrežju na strani našega podjetja ali projekta sodelujete s svojim
  profilom. Vsekakor obdelujemo vaše osebne podatke, ki so razvidni iz vašega profila ko se odločite da
  všečkate, komentirate ali kako drugače sodelujete na naših profilih, storitvah, komentarjih , vendar je
  v vaših rokah, da vedno pred vsako aktivnostjo ali generalno poskrbite, da se glede obdelave vaših
  osebnih podatkov odločite sami in to uredite pri posameznem dejanju ali v svojem profilu. Zelo
  pomembno je, da poznate tudi politiko zasebnosti družbenega omrežja na katerem sodelujete. Le-ta
  vam je običajno enostavno dostopna, v kolikor bi se našli v zagati in do nje ne bi uspeli priti, nas lahko
  tudi v primerih, ko smo soupravljavec kontaktirate in vam bomo pomagali. Enako tudi ko imate
  kakršnakoli druga vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov za ta namen. Vseeno pa kljub
  vsem prizadevanjem ne moremo jamčiti za vsebino povezanih zunanjih spletnih mest ali preverjati
  tovrstne vsebine in tako tudi za ta namen ne moremo prevzemati odgovornosti.

  Ob obisku naše Facebook strani se obdelujejo vaši osebni podatki. Iz sodbe Sodišča Evropske unije v
  t. i. zadevi »Wirtschaftsakademie« z dne 5. 7. 2018 glede skupnega upravljavstva izhaja, da naše
  podjetje skupaj z družbo Facebook nastopa kot skupni upravljavec za fazo obdelave, ko se osebni
  podatki posameznikov, ki obiščejo našo Facebook stran, zbirajo s strani Facebooka. Facebook nato
  oblikuje statistične podatke o obiskovalcih strani (anonimizirano). Namreč s tem, ko se ustvari
  Facebook stran, se Facebooku omogoči, da namesti piškotke na napravo osebe, ki je obiskala njegovo
  Facebook stran.

  Informacije zvezi z obdelavo osebnih podatkov s strani družbe Facebook lahko najdete tukaj.
  V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate pravico do informiranja, do dostopa do podatkov,
  do popravka, do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov.

KDO LAHKO UPORABLJA OSEBNE PODATKE, KI STE NAM JIH POSREDOVALI

Uporabniki vaših osebnih podatkov so naši zaposleni, ki so pooblaščeni za obdelavo vaših osebnih
podatkov, pogodbeni obdelovalci ter javni organi, drugi državni organi in nosilci javnih pooblastil, ki
se jim osebni podatki razkrijejo, kadar tako veleva veljavna zakonodaja. Vašo zasebnost jemljemo
zelo resno. Tretjim osebam jo bomo razkrili le, v kolikor bo zato obstajala zakonita pravna podlaga.


Pogodbeni obdelovalci osebne podatke obdelujejo v našem imenu in za naš račun in za njih veljajo
zahteve pogodbe, kot to določa 28. člen GDPR.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki lahko razkrivajo:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev in logistično/dostavni službi za
  namen izvršitve vašega naročila (podatki o dostavi (ime in priimek, naslov za dostavo, telefonska
  številka ter elektronski naslov) se posredujejo dostavni službi npr. GLS Slovenija);
 • distributerjem, dobaviteljem blaga in pooblaščenim serviserjem;
 • računovodskemu servisu, odvetniškim pisarnam in drugim ponudnikom pravnega in poslovnega
  svetovanja;
 • ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske
  opreme;
 • administratorju in skrbniku spletne strani;
 • ponudnikom storitev računalništva v oblaku in ponudnikom pošiljanja e-poštnih sporočil;
 • ponudnikom sistemov za upravljanje odnosov s strankami.

KAKO BOMO ZAVAROVALI VAŠE OSEBNE PODATKE

Za zavarovanje vaših osebnih podatkov bomo uporabil vse organizacijske, tehnične in druge ustrezne
postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba
ter kakršna koli nepooblaščena obdelava. Ukrepi lahko med drugim vključujejo notranje pravilnike o
varstvu osebnih podatkov, dodatno izobraževanje zaposlenih, interne revizije obdelovalskih
aktivnosti itd. Drugi možni ukrepi so lahko tudi minimalizacija zbiranja osebnih podatkov,
psevdonimizacija, transparentnost, omogočanje posameznikom, da spremljajo obdelavo, ter stalna
nadgradnja varnostnih ukrepov.

INFORMACIJE O PRENOSIH OSEBNIH PODATKOV V TRETJO DRŽAVO ALI MEDNARODNO ORGANIZACIJO

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije

INFORMACIJE O AVTOMATIZIRANEM SPREJEMANJU ODLOČITEV


Avtomatizirano sprejemanje odločitev ne poteka.

KAKŠNE SO VAŠE PRAVICE GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Zgoraj smo pri konkretnih obdelavah že navedli vaše pravice glede obdelave osebnih podatkov, a ker
se nam zdi da ni nič narobe, če s ponovno navedbo pomagamo, da boste lažje izvrševali svoje pravice
bomo o zadevi podali ponovne informacije.

Kadar koli lahko zahtevate vpogled oz. dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek ali izbris,
omejite njihovo obdelavo ali pa obdelavi ugovarjate. Obvestili vas bomo, če bo ta zahteva vplivala na
možnost nadaljnjega delovanja te spletne strani ali našega poslovnega sodelovanja. V določenih
primerih imate tudi pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov k drugemu upravljavcu. Slednje
je odvisno od pravne podlage za obdelavo ter tehničnih zmožnosti in internih politik posameznega
upravljavca.

Svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za pošiljanje ponudb in obveščanje o novostih lahko
kadarkoli prekličete, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov
na podlagi te privolitve za obdobje pred preklicem.
V primeru, da ugotovite, da vaši osebni podatki niso točno in ažurni, nam lahko to kadarkoli
sporočite, da zadeve uredimo.
V primeru kršitve varstva osebnih podatkov vas bomo obvestili pod pogoji, ki jih določa veljavna
zakonodaja.

Vaše zahteve bomo izvršili brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po
prejemu zahteve. V primeru, da bi zaradi kompleksnosti in števila zahtev prišlo do podaljšanja roka
na največ dva meseca, vas bomo o podaljšanju obvestili v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z
razlogi za zamudo.

Če menite, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo, lahko vložite
pritožbo pri informacijskem pooblaščencu na elektronski naslov gp.ip@ip-rs.si oz. po navadni pošti na
naslov Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

KONČNE DOLOČBE

Ta politika zasebnosti je objavljena na spletni strani https://zvop2.si/ in začne veljati 3.4.2023.

Dataofficer d.o.o.