OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI DEJAVNOSTI: NAROČNIKI TABEL

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Dataofficer d.o.o., Ljubljanska cesta 68, 1230, Domžale, Slovenija, tel.: 041 314 400, email: info@dataofficer.si

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

email: info@dataofficer.si

Namen obdelave osebnih podatkov:

Izpolnitev naročila

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so:

  • Ime in priimek
  • Naslov za dostavo
  • telefonska številka za kontakt
  • Elektronski naslov za kontakt

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Pogodba – 6(1) b GDPR

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

 Osebni podatki se posredujejo:

  • Dostavna služba – GLS

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije

Trajanje obdelave osebnih podatkov

 1 leto

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov.

Zagotovitev osebnih podatkov je  pogodbena  obveznost. Naročila ni mogoče izvesti..

Avtomatizirano odločanje:

Avtomatizirano odločanje ne poteka.

Pravica do pritožbe:

Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).